G&G SERVICES

PROFESIONÁLNE
ÚČTOVNÍCKE SLUŽBY

PROFESIONÁLNE
ÚČTOVNÍCKE SLUŽBY

ktoré si môžete dovoliť

účtovníctvo - dane - mzdy - poradenstvo

Poskytujeme komplexné služby vo vedení externého jednoduchého, podvojného účtovníctva, personálnej a mzdovej agendy pre malých a stredných podnikateľov.

Kto sme

Spoločnosť sme založili v roku 2008 najskôr ako fyzickú osobu SZČO.Pre veľký záujem a rozrastajúcu sa klientelu sme v roku 2013 zmenili právnu formu na G&G services spol. s r.o.

Zaručujeme vám odbornosť, diskrétnosť a profesionalitu v každom ohľade. Našou snahou je byť v čo najväčšej miere flexibilný a ústretový.

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne podľa nárokov a špecifík jeho účtovnej agendy. 

Komplexné účtovnícke služby

Čo pre vás urobíme

Jednoduché účtovníctvo

fyzické osoby podnikatelia

Účtovníctvo pre živnostníkov, občianske združenia, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke a neziskové organizácie.

 • vedenie peňažného denníka – pokladňa, banka, interné doklady
 • kniha faktúr – vydané a prijaté faktúry
 • kniha hmotného a nehmotného majetku – odpisy
 • evidencia DPH, daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz
 • daňové priznanie – daň z motorových vozidiel
 • účtovná závierka
 • výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • daňové priznanie k dani z príjmov

Podvojné účtovníctvo

právnické osoby podnikatelia

Spracovávame a vedieme podvojné účtovníctvo pre právnické osoby, spoločnosti s ručením obmedzeným, verejné obchodné spoločnosti, komanditné a akciové spoločnosti.

 • prvotné spracovanie dokladov, ich posúdenie z daňového hľadiska
 • vedenie hlavnej knihy účtov – pokladňa, banka, interné doklady
 • kniha faktúr – prijaté a vydané faktúry, ostatné pohľadávky a záväzky
 • kniha hmotného a nehmotného majetku – odpisy
 • evidencia DPH,
 • daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz
 • daňové priznanie – daň z motorových vozidiel
 • účtovná závierka , súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky
 • daňové priznanie k dani z príjmov
Potrebujete poradiť s vašim účtovníctvom?
Zavolajte nám ešte dnes, radi vám pomôžeme!

Mzdy a personalistika

účtovná agenda

Vedieme a spracovávame kompletnú mzdovú agendu, jednotlivé mzdy, odvody, spracovávame tlačivá a výkazy súvisiace s evidenciou zamestnancov, s poisťovňami a daňovým úradom.

 • evidencia a vedenie osobných spisov v elektronickej forme
 • mesačné spracovanie miezd na základe podkladov od klienta
 • prihlášky a odhlášky – sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne
 • mesačný prehľad – daňový úrad
 • evidencia dochádzky, evidencia stravného
 • výpočet PN, sociálny fond, daňový bonus
 • evidencia listov dôchodkového zabezpečenia
 • ročné zúčtovanie preddavkov daní z príjmov zo závislej činnosti

Daňové priznania a dph

daňové povinnosti

Vypracujeme pre vás všetky typy daňových priznaní, navrhneme vám daňovú optimalizáciu.

Referencie

pracujeme pre spoločnosti
PRVE.SK
STORMAX
PEPPI PLYN
WIDE
PEPI GROUP
TRIKSEL
LUXSANTE
PARANO
B4F SLOVAKIA
TF-BIC
PRVE.SK
STORMAX
PEPPI PLYN
WIDE
PEPI GROUP
TRIKSEL
LUXSANTE
PARANO
B4F SLOVAKIA
TF-BIC